MENTAALIVALMENNUS


  Valmennus perustuu kognitiiviseen käyttäytymistieteeseen ja on toiminnaltaan ratkaisukeskeistä.

  Valmentajana autan asiakasta ottamaan vastuun omasta itsestään ja hyvinvoinnistaan. Tehtävänäni ei ole neuvoa,         
  vaan auttaa asiakasta itseään oivaltamaan hänelle parhaiten sopivat toimintatavat.

  Valmennuksen tuloksena on itseään ohjaava yksilö, joka tuntee itsensä, toimii motivoituneesti ja tekee kestäviä 
  muutoksia haluttuja tavoitteita kohti.

  ________________________________________________________________________________________

  Mentaalivalmennuksen hinnat:

 •   1. käynti 1h 30min 70€ sis. alkukartoituksen
 •   Jatkokäynnit 1h 65€

  Tutustumistarjous: 
 • 1. käynti 1h 30 min ja 2 jatkokäyntiä 150€ (norm 200€, säästä 50€)
 • 1. käynti 1h 30 min ja 3 jatkokäyntiä 210€ (norm 265€, säästä 55€)

  _________________________________________________

  

  Valmennuksessa voidaan käydä läpi mm. seuraavia hyvinvoinnin osa-alueita:

  Henkinen hyvinvointi

 • oman elämän johtajuuden kehittäminen
 • itsetuntemuksen parantaminen
 • itsensä toteuttaminen
  Emotionaalinen hyvinvointi
 • tunteiden tunnistaminen
 • tunteiden käsitteleminen
 • onnellisen ja tasapainoisen elämän luominen
  Fyysinen hyvinvointi
 • kehotuntemuksen lisääminen
 • sopivan ruokavalion löytäminen kehoa kuunnellen
 • mielekkäiden ja kestävien liikuntamuotojen oivaltaminen
  Sosiaalinen hyvinvointi
 • sosiaalisen itsevarmuuden kehittäminen
 • mielekkään ja laadukkaan ihmissuhdeverkoston luominen
 • vuorovaikutustaitojen kehittäminen
  Motivaatio
 • sisäisen motivaation löytäminen
 • motivaation kasvattaminen
  Lisätietoja ja ajanvaraukset:

  Hannemari Pulkkinen
  Puh. 050-3430909

  hyvaamielta@gmail.com